Praca w UE - Serwis w budowie

Projekt „Wiatr w żagle” jest realizowany przez Agencję Rozwoju Lokalnego S.A. - operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego. Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 7.4.1 Outplacement – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 2.077.536,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi 1.765.905,60 zł.
Celem głównym projektu jest aktywizacja i uzyskanie do 14.03.2021 r. samozatrudnienia przez 30 osób (minimum 18 kobiet) zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby do 30 roku życia, powyżej 50 roku życia, niepełnosprawne, o niskich kwalifikacjach, kobiety) z terenu Sosnowca, i utrzymanie przez nie działalności przez minimum 12 miesięcy.